Frøken Strøken Negledesign

Farving av bryn

Farving av vipper

Forming av bryn

Farving + forming av bryn

Farving av vipper og bryn

Farving av vipper og bryn, samt brynstyling

Lashlift / vippeløft inkl farving av vippene

(holder i opptil 8 uker)

Kr. 225,-

Kr. 275,-

Kr. 295,-

Kr. 400,-

Kr. 400,-

Kr. 625,-

Kr. 850,-